Centrum voor de burgers van de wereld
Vluchten is van alle tijden en zal helaas nog lang gebeuren. Je land verlaten, om welke reden dan
ook, is het moeilijkste dat er is. De mensen die wonen op de plek waar de vluchteling uiteindelijk
terechtkomt, bese# en vaak niet hoe zwaar de weg is geweest en hoe moeilijk het is om je
vaderland te verlaten.
Het Belgenmonument staat voor het moment dat de Belgische vluchtelingen naar Nederland zijn
gekomen en hier onderdak hebben gekregen. Een monument dat staat voor de dankbaarheid van
de mensen die zijn opgevangen.
De plek kan echter voor veel meer staan. Het kan een symbool worden voor alle vluchtelingen die
van de hele wereld naar Nederland of een ander land komen. Het kan een plek worden waar men
kan leren hoe zwaar de weg van een vluchteling is. Het huidige monument zal centraal staan,
om te laten zien dat vluchtelingen in de regel dankbaar zijn voor het onderdak dat zij krijgen en
dat een land trots mag zijn dat het in de gelegenheid is om onderdak te bieden aan hen die dat
nodig hebben. Het monument zal worden uitgebreid met een informatiecentrum dat ook een
museumfunctie zal hebben. Het centrum biedt kennis over de motieven en ervaringen van de
mensen om hun land te verlaten: vanwege economische redenen, oorlog, armoede etc.
Het centrum zelf zal een symbool worden van de weg die iedere vluchteling moet a" eggen. Het
begin, de hoop op een beter leven, het achter je laten van oorlog; de reis, donker, vol met angst
en heimwee, waarbij je wereld opeens erg klein is; het kruispunt, waar men de twijfel heeft of de
juiste keuze is gemaakt en of het niet beter is om terug te keren; en de reis naar de toekomst
toe, waar men weer hoop kan hebben om een nieuw leven op te bouwen.
Deze weg is lang en zwaar en helaas herhaalt deze reis zich steeds weer. Het centrum moet ook
vooral laten zien dat vluchten niet iets is van deze tijd, maar dat ook de inwoners van de landen
waar de vluchtelingen nu heen vluchten ook eens oorlog en armoede hebben gekend en dat ook
zij op de vlucht zijn geslagen en zijn opgevangen door andere landen.
Door mensen zich bewust te maken van de zwaarte van deze reis, en dat het al eeuwenlang
gebeurt, kan dit leiden tot het sneller accepteren van de vluchtelingen van deze tijd.
Vandaag de dag zijn er meer vreemdelingen dan ooit, meer oorlogen en plekken waar mensen
nog steeds iedere dag honger hebben. Juist nu is het belangrijk om een symbool te maken voor
al deze mensen. Een plek waar we kunnen leren wat er nu gebeurt, wat er eens gebeurd is, om zo
wijzer te worden. Het zou een nationaal of mischien zelfs een Europees centrum kunnen worden.
De vorm van het centrum is een lemniscaat. Dit symboliseert het zich herhalende fenomeen
van oorlog en vluchten. De ingang doorbreekt de vorm echter, hopende dat dit fenomeen ooit
verdwijnt, en dat een bezoek aan dit centrum daar een begin aan kan maken!

Lemniscaat

Categoría

Architectuur

Fecha

Diciembre 2016

Client

Prijsvraag Belgenmonument

Downloads

Share it:

Our expectations were absolutely surpassed. We are so glad we chose Hempstead Agency for our new project.

Jessica Max, CEO