Sjors Onneweer

Sjors is in 2014 afgesturdeerd aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam. Daarvoor heeft hij zijn bachelor bouwkunde behaald, ook in Amsterdam. Hiermee is hij zowel bouwkundig als creatief onderlegt. Architectuur is altijd een combinatie van het creatief zoeken naar de beste oplossing en het tevens zo ontwerpen dat het goed gebouwd kan worden.

Tijdens zijn studie heeft hij veel ervaring opgedaan bij verschillende architectenbureaus. Wat hij belangrijk vindt in zijn werk is dat de gebruiker centraal staat. Dat een gebouw ruimtelijk en functioneel goed in elkaar zit.

In de loop der jaren heeft hij veel ervaring opgedaan in renovatieprojecten, met name in voormalige bejaardentehuizen. 

My Details

Position

OWNER - ARCHITECT

Share it: